HUỲNH PHÚC HIỀN

HUỲNH PHÚC HIỀN

Ông Hiền là chủ tịch hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Nam Việt. Với trên 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Ông Hiền từng giữ các chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Tư Vấn New C.C, Chủ Tịch HĐQT Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Sài Gòn, Giám đốc Điều Hành Công Ty CP Phượng Hoàng, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2. Ông Hiền tốt nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, Thạc Sỹ Quản Lý Dự Án Xây Dựng tại Trường Đại Học New South Wales, Australia và là thành viên viện quản lý dự án Australia.

HUỲNH THỊ TUYẾT HẰNG

HUỲNH THỊ TUYẾT HẰNG

Bà Tuyết Hằng là Giám Đốc Điều Hành của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Nam Việt. Bà Hằng tốt nghiệp Cử Nhân Kinh Tế tại Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh và đã có thời gian dài tham gia quản lý công ty Naviscon

DƯƠNG CÔNG HẢO

DƯƠNG CÔNG HẢO

Ông Hảo là quản lý kỹ thuật của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Nam Việt. Tốt nghiệp Kỹ Sư Cơ Khí Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2004, Ông Hảo đã có thời gian dài làm việc tại công ty RIGHT SEISA KUSO - Nhật Bản với vai trò kỹ sư thiết kế chế tạo máy.