< Trở lại

Gạch Thẻ 4x8x18

 

Đặc Tính Kỹ Thuật

Kích thước danh nghĩa (W x H x L - mm)

40 x 80 x 180

Kích thước thực tế (W x H x L - mm)

40 x 80 x 180

Chiều dày thành nhỏ nhất (mm)

-

Trọng lượng trung bình viên gạch (kg)

1.2

Số viên trên Pallet

1560

Trọng lượng trung bình Pallet (kg)

1872

Số viên/ m2

103

Cường độ chịu nén (MPa)

>7.5

Độ hút nước (%)

<12

Sản xuất theo tiêu chuẩn AS/NZS 4455:2008;  TCVN 6477:2016; QCVN 16:2014/BXD