< Trở lại

Đốc thúc ban hành Tập Định mức dự toán cho vật liệu xây không nung

(Xây dựng) – Dự thảo Tập Định mức dự toán công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong công trình xây dựng, sau nhiều lần bổ sung, lấy ý kiến các chuyên gia trên cơ sở nghiên cứu, tính toán, tổng kết đánh giá từ thực tiễn, đã cập nhật tổng số khoảng 580 định mức, gồm 369 định mức sửa đổi, 211 định mức bổ sung.

Tại cuộc họp Ban Soạn thảo Tập Định mức diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo Tổ Biên tập xây dựng Tập Định mức đảm bảo tính khuyến khích sử dụng nhằm phát triển hơn nữa vật liệu xây dựng không nung, khuyến cáo áp dụng đúng chỉ dẫn thi công, tiêu chuẩn, quy chuẩn của vật liệu khi áp dụng Tập Định mức này.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng mong muốn Tập Định sớm được ban hành và ban hành trước thời điểm ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2012/TT-BXD, ban hành ngày 28/11/2012 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

Thanh Nga